Specjalistyczna wiedza dostosowana do potrzeb klienta.

Oferujemy zaawansowane, skuteczne i zintegrowane rozwiązania oraz wysokiej jakości usługi. Naszym największym atutem jest kompleksowość realizacji usług.

Decorative grey swoosh

Turbina wraz z częścią mechaniczną generatora.

Rozwiązania dla energetyki pozwalające na osiągnięcie najwyższego stosunku efektywności do kosztów oraz uzyskanie optymalnej sprawności i wydajności turbin na wszystkich etapach ich działania:

- Montaże turbin parowych i gazowych

- Remonty turbiny

- Ocena trwałości elementów

- Rewitalizacja elementów turbiny

- Dostawa części zamiennych do turbiny

Instalacje AKPiA i elektryczne

Dostawca nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań w obszarach instalacji elektrycznych i automatyki.

- Układy sterowania elektrycznego i pneumatycznego

- Montaż i uruchomienie aparatury AKPiA

- Prefabrykacja szaf sterowniczych, aparaturowych,   rozdzielnic nN i SN

- Instalacje elektryczne, w tym zasilanie urządzeń   technologicznych

- Instalacje słaboprądowe (sieci strukturalne, instalacje   antywłamaniowe i przeciwpożarowe, kontroli dostępu   i CCTV, układy światłowodowe)


Posiadamy koncesję nr L-0017/22 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kotły wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz instalacje przemysłowe.

Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług w przemyśle energetycznym, specjalistyczny sprzęt i wyposażenie oraz posiadane certyfikaty i uprawnienia dozorowe pozwalają na realizację prac w najwyższym standardzie technicznym.

- Kompleksowa realizacja remontów kapitalnych i   modernizacji kotłów energetycznych w zakresie kotła   właściwego i urządzeń pomocniczych.

- Serwis urządzeń energetycznych realizowany na   podstawie wieloletnich umów LTSA w obszarach:   kotłowym, urządzeń oczyszczania spalin, odżużlania,   nawęglania i urządzeń dźwignicowych.

- Remonty urządzeń i instalacji energetycznych w   szczególności młynów węglowych, podajników   różnego typu, wentylatorów oraz maszyn   przeładunkowych ciągów nawęglania.

- Remonty i serwis instalacji ochrony środowiska oraz   urządzeń i instalacji poza blokowych