Zrównoważony rozwój

Altrad Babcock Europe przywiązuje dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Decorative grey swoosh

Działalność CSR oraz odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w łańcuchu dostaw, przyczyniają się do rozwoju działalności Spółki. Ukierunkowany program CSR pomaga nam zidentyfikować problemy środowiskowe, społeczne i etyczne.

Wymagamy wiele od siebie i tyle samo dajemy.
To napawa nas dumą i daje powód, by z satysfakcją podejmować się nowych wyzwań. Dzięki temu wewnętrznemu przekonaniu i umiejętności pracy zespołowej tworzymy rzeczywistą wartość dodaną dla naszych klientów.